DandA
PRIVACY VERKLARING

DandA
PRIVACY VERKLARING

Privacy verklaring

i.v.m. de AVG

 

DandA ( Danda.nl / Design & Authoring / SpotCast.nl / CVcasting.nl / BrandingPlaza.info / Project Attis.nl / gevestigd aan Friezenstraat 8b, 5249JS, Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
DandA / Design & Authoring / SpotCast / CVcasting / Branding Plaza / Project Attis
Friezenstraat 8b,
5249JS, Rosmalen
+31736129777

ing. K.Belik is de Functionaris Gegevensbescherming van DandA (en hierboven genoemden) Hij/zij is te bereiken via k.b-avg18@danda.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
DandA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u zouden kunnen verwerken. Deze verklaring wil niet zeggen dat we dat ook doen. Het verzamelen van ip-adreskoppelingen en geboorteplaats hebben voor geen nut en doen we op het moment van het opstellen van dit document niet, maar vooruitlopend op allerlei technische ontwikkelingen waarin dit kan gaan spelen kunnen we mogelijk niet voorkomen dat dit nog wel gaat gebeuren:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website (en hierbovengenoemden) aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg18@danda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DandA (en hierbovengenoemden) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– DandA analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– DandA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte; facturen etc.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
DandA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DandA en of bovengenoemde) tussen zit. DandA en of bovengenoemde gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hardware
Computers: Windows (7-8-10 / Apple X.x),

Tablets / telefoons: Android

Hosting: Managed (up to date) Linux appache hosting (extern)

Software
O-station XL standalone en password protected systeem wordt gebruikt om klantgegevens te bewaren, werkuren te registreren en orders en facturen te genereren.

Klantgegevens
De software die klantgegevens bewaart is standalone. Dat geldt ook voor de backups. Onze klantgegevens worden niet in een online situatie zoals een cloud gedeeld.

Webbezoekers
Gegevens van onze webbezoekers worden geregistreerd door bekende diensten zoals Google analytics. Die gegevens geven ons tot op de dag van vandaag geen informatie over de N.A.W. gegevens van privepersonen. Vandaar dat we ons voor de uitwisseling van die gegevens niet verantwoordelijk voelen. We bieden op enkele van onze sites de mogelijkheid aan partners en klanten om accounts aan te maken. Dit gebeurt kleinschalig en zelfontwikkelde software en bevat doorgaans zakelijke informatie die ondernemingen juist willen delen en geen gevoelige prive-informatie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DandA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Onbepaald> Deze gegevens van klanten zijn noodzakelijk voor het uitoefenen van onze werkzaamheden.
Personalia > Onbepaald> Deze gegevens van klanten zijn noodzakelijk voor het uitoefenen van onze werkzaamheden.
Adres > Onbepaald> Deze gegevens van klanten zijn noodzakelijk voor het uitoefenen van onze werkzaamheden.
Enzovoort > Onbepaald > Deze gegevens van klanten zijn noodzakelijk voor het uitoefenen van onze werkzaamheden.
Webbezoekers > Korter dan 2 jaar > Op dit moment maken we er zelfs geen gebruik van en als we het gaan gebruiken willen we het slechts verdicht bewaren (bezoekers statistieken).

Delen van persoonsgegevens met derden

DandA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DandA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DandA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DandA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DandA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg18@danda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DandA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

DandA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt al sinds de oprichting en voor de invoering van de AVG passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg18@danda.nl

kinkyporn.cc
Show Buttons
Hide Buttons
DutchEnglishFrenchGermanSpanish